Toelichting Q-base activiteiten op startscherm zichtbaar

Op het startscherm van Q-base staan rechts openstaande activiteiten vermeld. Bij het invoeren van een activiteit kan een toelichting vermeld worden. Door in het startscherm met de muis over de activiteiten te gaan, wordt getoond welke toelichting bij de activiteit hoort.

Q-link URL van een specifiek document kopiëren

In Q-link Raadplegen is een knop toegevoegd om de URL van het betreffende document te kopiëren. Als u deze URL gebruikt in uw communicatie (bv. een nieuwsbrief) komt de lezer na het aanklikken van de link (na inloggen) meteen in het juiste Q-link document.

Anoniem melden in Q-base

Anoniem registreren in Q-base is nu mogelijk. Bij het invoeren van een registratie wordt er links in het scherm onder de gebruikersnaam een extra knop ‘Anonimiseren’ getoond. In de geschiedenis van de registratie en in alle andere logging is deze registratie volledig geanonimiseerd. Deze functie moet per registratie (bv. incidenten of medewerkersklachten) ingesteld worden.

Q-base Overzichten opslaan als Favoriet

Het is nu mogelijk om de instellingen van een overzicht in Q-base dat u vaker wilt gebruiken, op te slaan als favoriet (voor u zelf of voor alle collega’s). Alle ingestelde filters en selecties bij Kolomkop en Rijwaarden worden bewaard, zodat u dit overzicht later eenvoudig nogmaals kunt raadplegen. U hoeft dan alleen nog maar de gewenste meetperiode in te stellen.


Nieuwsbrief