Aantal locaties bij gebruikersgroepen uitgebreid

Er kunnen nu 15 locaties gekoppeld worden aan gebruikersgroepen in Q-base. Dit waren voorheen 10 locaties.