Actueel proces in risicoanalyse zichtbaar

Bij het selecteren van een proces in Q-safe wordt de meest actuele risicoanalyse getoond (het meest recente jaar).