Autorisatie module ingebouwd en verbeterd

In Q-link kan vanaf nu optioneel de autorisatiemodule worden geactiveerd. Met het activeren van de autorisatiemodule worden de volgende zaken geregeld:

 

  1. aan ieder document in het handboek kan 1 persoon worden toegewezen die als autorisator geldt voor dat document;
  2. bij een wijziging in een definitief document (of het definitief maken van een concept) wordt een mailtje gezonden naar de autorisator dat het document geautoriseerd dient te worden. Tegelijkertijd krijgt het document de status “niet geautoriseerd”, dit wordt duidelijk zichtbaar weergegeven in Q-link bij raadplegen;
  3. alleen de autorisator kan het document autoriseren door in te loggen met haar/ zijn inloggegevens en door bij raadplegen op de knop “autoriseer dit document” te klikken (deze knop krijgt alleen de autorisator van het document te zien).