Autorisatiegroepen per locatie

In Q-base wordt gebruik gemaakt van gebruikersgroepen. Iedere persoon die inlogt in Q-base (/Q-link) valt onder zo’n gebruikersgroep. En iedereen die binnen die gebruikersgroep valt heeft exact dezelfde rechten binnen het programma.

 

Vanaf nu is het mogelijk om gebruikersgroepen zo in te stellen dat ze alleen registraties kunnen doen voor hun eigen locatie. Dit is uiteraard alleen van toepassing voor organisaties met meerdere locaties.

 

Tegelijkertijd kan men vaak wel analyses doen en daarmee locaties met elkaar vergelijken (het zgn. benchmarken).