Bijlagen toevoegen aan Q-base registratie

Als u bijlagen toevoegt aan een Q-base registratie, is het nu mogelijk om mappen aan te laten maken. U kunt dan bijlagen in een bijbehorende map plaatsen.