Categorien toevoegen, wijzigen en verwijderen

Het is per heden mogelijk om zelf categorien in performancemanager te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Om dat te mogen doen moet de gebruiker consultant-rechten hebben.

 

Voorheen kon dit alleen via het applicatiebeheer. Dat wil zeggen dat het via een verzoek bij LENS kon worden aangepast.

 

Om de categorien te wijzigen in performancemanager gaat u naar “Consultant”. Vervolgens klikt u op het hoogste niveau in het navigatiemenu (het menu-item dat de naam van de prestatiekaart aanduidt). Vervolgens verschijnen de categorien met alle wijzigingsmogelijkheden. Het verwijderen van een categorie kan alleen als er geen indicatoren/ kritische succesfactoren aan gekoppeld zijn.