Datum selectie in overzichten

Bij de keuze van begin- en einddatum in overzichten koos men voorheen een periode met begindatum na [begindatum] en einddatum voor [einddatum]. Dat is aangepast in van [begindatum] tot en met [einddatum]. Dat betekent dat de begin- en einddatum worden meegeteld in de datumselectie.

 

Bijvoorbeeld: men wil het aantal klachten in 2010 selecteren.

Voorheen koos men dan voor begindatum na 31-12-2009 en einddatum voor 1-1-2011.

Nu kiest men dan begindatum 1-1-2010 t/m einddatum 31-12-2010.