Direct zoeken op portaal

Op het portaal is een Direct zoeken knop toegevoegd bij Q-base. De knop is alleen actief als er ook registraties zijn waarin de gebruiker mag zoeken.

 

Bij klikken op Direct zoeken wordt de gebruiker doorgestuurd naar het muteren-scherm en wordt het zoek-scherm automatisch geopend.