Documenttypen per klant in te stellen

Tot op heden kende Q-link alleen de volgende documenttypen:

– Hoofdstuk

– Procedure (P)

– Document (D)

– Formulier (F)

– Instructie (I)

– Chekclist (C)

– Geen type

 

Vanaf nu kan per klant worden ingesteld welke documenttypen men gebruikt. Deze documenttypen mogen afwijken van bovenstaande documenttypen. Ook de documentcodes kunnen worden aangepast.