Exporteren grafieken in analyse

In de overzichtenmodule van Q-base kunnen lijndiagrammen en staafdiagrammen geproduceerd worden op basis van een gekozen kruistabel (kruistabel = kolom x rij). Vanaf nu kunnen deze grafieken geëxporteerd worden naar een Word-bestand.

 

Om een grafiek te maken en te exporteren worden de volgende stappen gedaan:

1. ga naar overzichten

2. maak de gewenste kruistabel

3. klik op het knopje staafdiagram

4. klik op Export Word