Geen versieverhoging en/of autorisatieverzoek bij aanpassing documenteigenschappen

Het is in te stellen door LENS dat er geen versieverhoging wordt doorgevoerd bij een document wanneer eigenschappen van een document worden aangepast. In geval de documentautorisatie aanstaat, wordt er ook geen nieuw autorisatieverzoek verzonden.