Jaarlijks en per twee weken herhalen van activiteiten

In planningsregistraties binnen Q-base kan men kiezen om een activiteit met een zekere frequentie te herhalen, zodat deze niet steeds apart hoeft aan te maken. De herhaalfrequentie is uitgebreid met:

 

– per jaar

– per twee weken