Knop ‘Terug naar’ in internetbrowser

De ‘Terug naar’ (back) knop in de internetbrowser is afgeschermd op pagina’s waar dat mogelijk tot onwenselijke situaties kan leiden.