Lijst kaarten gemaximaliseerd

Op het portaal is het aantal weer te geven kaarten teruggebracht naar maximaal 5 kaarten per keer. Dit geeft een veel overzichtelijker beeld.