Mailbevestiging versturen naar melder

In Q-base zijn diverse mogelijkheden ingebouwd om mail te versturen bij registreren, registraties wijzigen en signalering wanneer de geplande einddatum van acties is verstreken.

Daar is nu een nieuwe mailmogelijkheid aan toegevoegd, namelijk een mailbevestiging aan degene die de registratie heeft gedaan. De mail die verzonden dient te worden is voor iedere klant zelf te bepalen.