Mijn registraties veranderd in Overzicht (mijn) registraties

Gebruikers van de registratiemodule konden via de knop Mijn registraties alle registraties zien die zij zelf ingevoerd hebben. Hierbij werd echter een zeer beperkt aantal velden van de registratie weergegeven, waardoor soms niet duidelijk was over welke registratie een regel ging.

De weergave van de registraties is volledig aangepast, zodat nu de totale registratie inclusief bijbehorende activiteiten zichtbaar is. De meest recente registraties worden bovenaan weergegeven en door te klikken op de registratie, komt u in de betreffende registratie. Vanwege de aangepaste indeling worden nu 10 registraties per scherm weergegeven (voor de update waren dat er 25).

Het aantal selecties dat u kunt maken, is uitgebreid. Zo kunt u nu ook de registraties per locatie weergeven en bij het toepassen van een filter om alle registraties van een bepaald type weer te geven, kunt u nu verder selecteren naar categorie en subcategorie.

Ook is de mogelijkheid toegevoegd de 10 registraties die weergegeven worden te exporteren naar Word.