Niet ingevulde waarden worden niet langer als 0 gezien

Wanneer een waarde niet ingevuld (niet op tijd bijgewerkt) wordt dan werd dit geinterpreteerd door performancemanager als waarde 0. In de berekende realisatie resulteerde dit dan tot niet gerealiseerd (ofwel rood).

 

Dit is aangepast, van een niet op tijd bijgewerkte waarde wordt de realisatie niet berekend.