Overzichten per jaar / locatie

Er is een overzichtsscherm gemaakt binnen Q-safe.

Hier kan de risico-ontwikkeling per jaar worden gevolgd.

Bij meerdere locaties kunnen de risicoscores van verschillende locaties met elkaar worden vergeleken.