Overzicht openstaande leesbevestigingen

Via Overzichten in de module Q-link kan nu ook een overzicht ‘Openstaande leesbevestigingen’ gekozen worden. Dit overzicht toont per document welke leesbevestigingen gevraagd zijn, aan wie en die nog niet gelezen zijn.

Meer informatie zichtbaar bij ‘Mijn activiteiten’ in Q-base

In Q-base kunt u via ‘Mijn activiteiten’ een overzicht van activiteiten opvragen. In de kolom ‘Type registratie’ wordt getoond bij welke registratie, categorie en subcategorie een activiteit hoort. Het is nu mogelijk om in deze kolom aanvullende informatie uit de registratie te tonen. Het is dan duidelijker bij welke registratie de activiteit hoort. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de planning of de naam van het project.

Gebruikersbeheer bij Single Sign On (SSO)

Bij Single Sign On waarbij geen synchronisatie van gebruikers plaatsvindt, is het nu mogelijk om in te stellen dat oud medewerkers handmatig gedeactiveerd kunnen worden. Lens moet dit voor u aanzetten.

Q-link – Flowcharts

Het is nu eenvoudiger om in een Q-link flowchart een link naar een document in een ander handboek te maken. Je kunt nu eerst het handboek selecteren en daarna het gewenste document kiezen. Het linken van het ene naar het andere handboek moet dan wel zijn ingesteld door LENS.

Overzicht (openstaande) leesbevestigingen

Via Overzichten in de module Q-link kan het overzicht ‘Leesbevestigingen per document’ worden gekozen. Dit overzicht toont per document welke  leesbevestigingen gevraagd zijn, aan wie en welke al gelezen zijn.


Nieuwsbrief