Q-link – Flowcharts

Het is nu eenvoudiger om in een Q-link flowchart een link naar een document in een ander handboek te maken. Je kunt nu eerst het handboek selecteren en daarna het gewenste document kiezen. Het linken van het ene naar het andere handboek moet dan wel zijn ingesteld door LENS.

Overzicht (openstaande) leesbevestigingen

Via Overzichten in de module Q-link kan het overzicht ‘Leesbevestigingen per document’ worden gekozen. Dit overzicht toont per document welke  leesbevestigingen gevraagd zijn, aan wie en welke al gelezen zijn.

Q-safe export verbeterd

De Q-safe export naar Excel is verbeterd. Er zijn scheidingsstreepjes geplaatst tussen activiteiten en codes die onterecht zichtbaar waren, zijn verwijderd.


Nieuwsbrief