Banner_Website_Nieuws-01

Updates & Nieuws

Updates & Nieuws

17 mei 2019

Q-link opsommingstekens

In Q-link is de functionaliteit ‘opsommingstekens’ verbeterd. Shift-enter kan gebruikt worden indien er geen opsommingsteken nodig is, maar de tekst wel moet inspringen.

17 mei 2019

Q-link pagina einde

Het is mogelijk om in Q-link een pagina einde in te voegen. Bij printen en exporteren van een document met pagina-einde zorgt dit ervoor dat de tekst na de pagina-einde op een volgende pagina wordt afgedrukt. Deze optie is op het raadpleegscherm goed zichtbaar gemaakt.

17 mei 2019

Q-link link naar Q-safe

In Q-link is het mogelijk om links aan te maken naar andere documenten en andere modules door middel van zogenaamde hyperlinks. Het is nu ook mogelijk om een link aan te maken naar Q-safe.

17 april 2019

Q-link speciale tekens

De speciale tekens in Q-link zijn uitgebreid met onder andere het pijltje naar links en het pijltje naar rechts.

4 maart 2019

Q-link autolink – aanpassing werking

In Q-link kan men met de knop Autolink in een keer interne links laten voorstellen. De functie is zodanig aangepast dat nu alleen links aangeboden worden van documentnamen en/of namen van hoofdstukken die tenminste 3 karakters hebben (dus geen hoofdstuk A, B, etc.).


Nieuwsbrief