Q-link autolink – aanpassing werking

In Q-link kan men met de knop Autolink in een keer interne links laten voorstellen. De functie is zodanig aangepast dat nu alleen links aangeboden worden van documentnamen en/of namen van hoofdstukken die tenminste 3 karakters hebben (dus geen hoofdstuk A, B, etc.).