Q-link: deactiveren beheer concepten

In Q-link kunt u naast een gepubliceerd document (een definitief document) ook werken aan een kladversie. Dit noemen we conceptdocumenten. Niet iedere Q-link klant maakt hiervan gebruik en dan zitten de functionaliteiten van Concepten in de weg.
Daarom kan op aanvraag nu de functie “beheer concepten” uitgezet worden voor de hele applicatie. Er kunnen dan geen documenten meer als concept worden opgeslagen.