Q-link: sjabloon per handboek in te stellen

In Q-link kan voor de exportfunctie naar Word of PDF een sjabloon ingesteld worden passend bij de huisstijl van de organisatie. In dit sjabloon kan bijvoorbeeld een logo opgenomen worden. Het is nu mogelijk om, in geval er meerdere handboeken in Q-link staan, per handboek een ander sjabloon in te stellen.