Q-link: verwerkersovereenkomst afsluiten in het kader van AVG

Q-link: verwerkersovereenkomst afsluiten

De AVG verplicht organisaties om met alle partijen die voor hen persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Dat geldt dus ook voor Q-link.

Als u ons de naam ​en functie doorgeeft van degene die tekenbevoegd is, zorgen we dat u een verwerkersovereenkomst ontvangt.