Reminder instellen op begindatum van een activiteit

Q-link (module Q-base) biedt nu de mogelijkheid om bij de begindatum van een activiteit aan te geven of u een reminder-signaleringsmail wilt krijgen op het moment dat de begindatum van een activiteit is bereikt. Dit is een voorsignalering aanvullend op de overschrijding van de geplande einddatum.

 

Om de reminder te laten werken moet wel een begindatum worden ingevoerd. Tevens dient de signalering voor de Q-link applicatie geactiveerd te zijn (dit wordt door LENS in het beheer ingesteld, wanneer het niet is ingesteld en u wilt dat wel dan kunt u contact opnemen met ons: 035 628 62 88 of info@lens-bs.nl).

 

Een reminder kan worden “ge-reset” door een nieuwe begindatum in te voeren. Deze  mag niet na de geplande einddatum liggen.