Startwaarde instelbaar in registraties

Het is nu mogelijk om een vaste startwaarde in te laten stellen. Dat wil zeggen: als (bijvoorbeeld) een klachtenformulier wordt opgevraagd om te gaan melden kunnen aangewezen formulier velden alvast ingevuld worden door Q-link zelf. De waarde van zo’n formulierveld is daarna te wijzigen door de betreffende melder indien gewenst.