Toelichting en afhandeling activiteiten

Bij activiteiten is duidelijker onderscheid gemaakt tussen het aanmaken van een activiteit en het afhandelen van een activiteit. Er wordt voortaan onderscheid gemaakt in een veld voor de toelichting op de activiteit en een tweede veld waarin de wijze van afhandelen beschreven kan worden. Het afhandelveld kan desgewenst als verplicht veld aangemerkt worden, zodat de activiteitenafhandelaar een afhandeling moet invoeren bij het afmelden van de activiteit.