Vergelijk wijzigingen in verschillende versies

In het “Raadplegen”, “Archief” en het “Overzichten” scherm binnen de module Q-link is nu een versievergelijking beschikbaar.

Hiermee kan de weergegeven tekst worden vergeleken met een door de gebruiker te kiezen andere versie (bijvoorbeeld de actuele versie met de conceptversie, of de laatste actuele versie met de vorige archief versie).

 

In groen wordt toegevoegde tekst weergegeven. In rood doorgehaalde tekst wordt weergegeven wat verwijderd is.