Vergrendelen, ontgrendelen registraties

Het is nu mogelijk om een systematiek binnen Q-base aan te laten zetten waarmee registraties worden vergrendeld. Dat wil zeggen een beheerder vergrendeld dan de registratie zodat die daarna niet meer gewijzigd kan worden zonder dat die registratie door de beheerder weer ontrgendeld wordt.