Verwijderen van bijlagen en hyperlinks

Voorheen mocht iedereen die in een registratie kon muteren ook bijlagen en hyperlinks verwijderen. Dat is nu aangepast. Alleen degene die een bijlage of een hyperlink heeft geplaatst kan deze verwijderen. LET OP: het gaat hier om bijlagen en hyperlinks binnen Q-base registraties. Dit heeft geen betrekking op het kwaliteitshandboek (Q-link module), daar gelden hele andere autorisatieregels.