Verwijderen van registraties / activiteiten

Het verwijderen van dossiers en activiteiten kon tot nu toe door iedere Q-base gebruiker worden gedaan. Q-base is nu zo aangepast dat in het applicatiebeheer van het programma kan worden ingesteld wie wel en wie niet mag verwijderen. Tevens kan daarbij worden ingesteld wat met wel en niet mag verwijderen. De opties daarbij zijn:

 

– niets verwijderen

– alleen eigen registraties verwijderen

– alleen registraties van de eigen gebruikersgroep verwijderen

– alleen registraties van de eigen locatie verwijderen (bij meerdere locaties)

– alles binnen de eigen Q-base applicatie mogen verwijderen

 

Bij de installatie van de update zijn personen die in een beheer-gebruikersgroep vallen ingesteld om te mogen verwijderen. Wat men mag verwijderen is daarbij gelijk gesteld aan wat men mag muteren/ registreren.