Voorwaardelijk weergeven van formuliervelden

Per heden is het mogelijk Q-base formuliervelden pas te tonen als de waarde in een ander veld voldoet aan een voorwaarde. Bijvoorbeeld:

vraag: Wilt u een toelichting geven?

antwoord: ja > veld Toelichting wordt weergegeven

antwoord: nee > veld Toelichting wordt niet weergegeven

Hierboven is een simpele weergave gedaan, maar er kunnen meerdere voorwaarden worden gesteld.