Automatische activiteit

Voor klanten die gebruik maken van automatische activiteiten is het nu ook mogelijk om een begindatum aan de activiteit en eventueel een standaardtoelichting toe te laten voegen.