Privacyverklaring LENS business software

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Afhankelijk van welke product uw afneemt en/of de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u of uw klanten verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld in een contactformulier op de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom slaan wij uw gegevens op?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de producten of diensten die u bij LENS business software afneemt. LENS business software gebruikt uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van afgesloten overeenkomst(en)
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten
 • om te kunnen reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • voor de financiële afhandeling van de door u afgenomen producten of diensten
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod
 • voor de verzending van onze nieuwsbrief en informatie over updates.

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze producten en diensten.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor onze medewerkers en al onze (toekomstige) klanten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn. LENS business software zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Bewaartermijn

LENS business software bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben GoogleAnalytics privacy-vriendelijk ingesteld. De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Beveiligen en bewaren

LENS business software neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens tegen te gaan. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat uw klant bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Uw rechten

U heeft het recht om LENS business software een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat op één van onderstaande manieren.

Telefonisch:
035 6286288
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:30 uur

E-mail:
Via het contactformulier op onze website https://www.lens-bs.nl

Post:
LENS business software
Postbus 237, 1200 AE HILVERSUM

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 23 april 2019