Banner_Website_Uitdagingen-01

Q-link: Automatisch de beste oplossing

Q-link

 • Documenten raadplegen
 • Documenten beheren
 • Flowcharts opstellen
 • Meerdere handboeken
 • Eenvoudig versiebeheer en vergelijking
 • Goede zoekfunctie
 • Flexibele documentindeling

Documenten invoeren en onderhouden

Q-link is de module voor het beheer van uw kwaliteitshandboek(en). Q-link heeft een zodanige autorisatiestructuur dat u verschillende rollen kunt onderscheiden en toekennen aan uw medewerkers.

 

Uw kwaliteitsmanagementsysteem (ISO, HKZ,  etc.) en uw eigen wensen zijn leidend bij de opzet van uw handboek in Q-link. Het is mogelijk om vastgestelde documenten en documenten die nog in conceptvorm verkeren naast elkaar te beheren in Q-link. Het is daarbij altijd duidelijk wat de status van een document is. Q-link heeft een heldere navigatiestructuur en is eenvoudig te bedienen.

Q-link-iconen QBase-01

Q-base

 • Klachten en incidenten
 • Auditresultaten
 • Planningen
 • Verbeteracties
 • Zeer eenvoudig in gebruik
 • Ingericht naar uw wensen
 • E-mail reminders voor deadlines

Registreren, analyseren en verbeteracties plannen en bewaken

Q-base is de module voor het beheren van kwaliteitsregistraties.
Met Q-base kunt u registreren, acties plannen en coördineren, werklast beheren en analyses maken.
Voor ISO, HKZ en andere kwaliteitssystemen is een groot aantal kwaliteitsregistraties verplicht. Daarnaast wilt u wellicht aanvullende registraties bijhouden. Met Q-base houdt u het overzicht én de controle.

 

Wij richten het basismodel van Q-base op maat voor uw organisatie in. U bepaalt de invulcategorieën en de indeling van de invulschermen. Q-base wordt zo uw eigen unieke hulpmiddel bij kwaliteitsmanagement.

Q-link-iconen webai_waarcshuwingsbord-01

Q-safe

 • Risicoanalyse per proces
 • Risicoscores
 • Risicomatrix
 • Maatregelen

Processen in kaart brengen en risico’s inzichtelijk maken

Q-safe is de module voor het uitvoeren en vastleggen van risicoanalyses.

 

In Q-safe maakt u voor alle relevante processen een risicoanalyse. U voert de processtappen en potentiële risico’s in. Ieder risico krijgt aan de hand van een risicomatrix (ernst x frequentie) een risicoscore. Op basis van deze risicoscore bepaalt u of vervolgactie nodig is. Dit bestaat uit een oorzaakanalyse en het inplannen van verbetermaatregelen.

De risico’s kunnen in de tijd gevolgd worden en jaren kunnen met elkaar vergeleken worden.

Performance Manager

 • Inzicht in prestaties
 • Indicatoren meten
 • Voortgang bewaken
 • Koppeling Q-base

Meten en sturen op prestatie-indicatoren

Performance manager is een geautomatiseerd kwaliteitsinstrument voor het meten van prestaties. Het systeem brengt kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren overzichtelijk in beeld. Onze consultant helpt u bij het ontwerpen van uw prestatiekaarten.

 

U profiteert maximaal van Performance manager als een koppeling wordt gemaakt met de registratiemodule Q-base. Hierdoor worden metingen automatisch ingevoerd. U kunt vervolgens direct zien of uw doelen zijn behaald.