Q-base

Q-base

 • Klachten en incidenten
 • Auditresultaten
 • Planningen
 • Verbeteracties
 • Zeer eenvoudig in gebruik
 • Ingericht naar uw wensen
 • E-mail reminders voor deadlines

Registreren, analyseren en verbeteracties plannen en bewaken

Q-base is de module voor het beheren van kwaliteitsregistraties. Met Q-base kunt u registreren, acties plannen en coördineren, werklast beheren en analyses maken.

Voor ISO, HKZ en andere kwaliteitssystemen is een groot aantal kwaliteitsregistraties verplicht. Daarnaast wilt u wellicht aanvullende registraties bijhouden. Met Q-base houdt u het overzicht én de controle.

Wij richten het basismodel van Q-base op maat voor uw organisatie in. U bepaalt de invulcategorieën en de indeling van de invulschermen. Q-base wordt zo uw eigen unieke hulpmiddel bij kwaliteitsmanagement.

Q-base: Registreren, analyseren en verbeteracties plannen en bewaken

Vraag een demo
Q-safe

Q-safe

 • Risicoanalyse per proces
 • Risicoscores
 • Risicomatrix
 • Maatregelen

Processen in kaart brengen en risico’s inzichtelijk maken

Q-safe is de module voor het uitvoeren en vastleggen van risicoanalyses.

In Q-safe maakt u voor alle relevante processen een risicoanalyse. U voert de processtappen en potentiële risico’s in. Ieder risico krijgt aan de hand van een risicomatrix (ernst x frequentie) een risicoscore. Op basis van deze risicoscore bepaalt u of vervolgactie nodig is. Dit bestaat uit een oorzaakanalyse en het inplannen van verbetermaatregelen. De risico’s kunnen in de tijd gevolgd worden en jaren kunnen met elkaar vergeleken worden.

Q-safe: Processen in kaart brengen en risico’s inzichtelijk maken

Vraag een demo
Q-track

Performance Manager

 • Inzicht in prestaties
 • Indicatoren meten
 • Voortgang bewaken
 • Koppeling Q-base

Meten en sturen op prestatie-indicatoren

Performance manager is een geautomatiseerd kwaliteitsinstrument voor het meten van prestaties. Het systeem brengt kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren overzichtelijk in beeld. Onze consultant helpt u bij het ontwerpen van uw prestatiekaarten.

U profiteert maximaal van Performance manager als een koppeling wordt gemaakt met de registratiemodule Q-base. Hierdoor worden metingen automatisch ingevoerd. U kunt vervolgens direct zien of uw doelen zijn behaald.

Performance Manager: Meten en sturen op prestatie-indicatoren

Vraag een demo