Automatische activiteiten toevoegen

Het is mogelijk om bij een registratie automatische activiteiten toe te voegen. Dit kan handig zijn als u bij een type registratie altijd dezelfde activiteit in moet voeren, bijvoorbeeld de activiteit ‘Registratie beoordelen’ of ‘Terugkoppelen aan melder’.