Bewerken in definitief alleen mogelijk als er geen concept is

Q-link is zodanig aangepast dat als er een concept bstaat bij een document, dat alleen het conceptdocument kan worden bewerkt. De knop “bewerk tekst” in beheer definitief wordt dan gedeactiveerd en de status van het document wordt in rood weergeven:

 

> Status: definitief (concept beschikbaar in concepten)