Direct naar activiteitenplan bij afhandeling “afhandelingsplan”

In het registreren-scherm en muteren-scherm van Q-base leidt de keuze “afhandelingsplan” bij veld afhandeling er automatisch toe dat men direct wordt doorgestuurd naar het tabblad “Activiteitenplan”.