E-mail signalering bij het invoeren van een registratie

Het gebruik van de registratiemodule vervangt in veel organisaties een papieren registratie van bijvoorbeeld klachten en fouten, maar uiteraard blijft het van belang dat de juiste persoon de registratie onder ogen krijgt.

LENS business software kan Q-base zo voor u instellen dat u na het opslaan van een nieuwe registratie automatisch een e-mail krijgt. U kunt zelf aangeven voor welke type registraties, welke categorieën en subcategorieën u dit relevant vindt en naar welke e-mailadres de melding gestuurd moet worden. Indien u Q-base op meerdere locaties gebruikt, kan per locatie een ander e-mailadres ingevoerd worden.

 

In de mail die u krijgt, staat de volledige registratie weergegeven. Aan de hand van deze informatie kunt u beoordelen of de registratie juist en volledig is ingevuld en of er activiteiten aan de betreffende registratie gekoppeld moeten worden. In de e-mail staat een link waarmee u rechtstreeks in de betreffende registratie komt.

 

Met het oog op het analyseren van alle registraties willen we u erop wijzen dat het belangrijk is dat alle registraties in de juiste categorie en subcategorie zijn ingedeeld. Deze beoordeling kunt u aan de hand van de e-mail uitvoeren. Uiteraard is het mogelijk een registratie zo nodig opnieuw in te delen.

 

Wilt u gebruik maken van de e-mail signalering, kunt u een e-mail sturen aan m.verdonkschot@lens-bs.nl met daarin voor welke registraties u dit wenst en naar welk e-mailadres de melding gestuurd moet worden.