Effectiviteit van activiteiten

In het activiteitenscherm is het mogelijk aan de afhandeling een veld toe te voegen waarin de afhandelaar een oordeel moet geven over de effectiviteit van de maatregel. Dit veld kan ook als verplicht veld aangemerkt worden.