Filter op woord bij Mijn registraties

Bij ‘Mijn registraties’ > Filter op woord > Doorklikken naar registratie en weer teruggaan via de knop ‘Terug naar mijn registraties’ werd de selectie op woord niet onthouden. Dit is aangepast.