Raadplegen anonieme gegevens wordt gelogd

Om te kunnen zien of iemand geanonimiseerde gegevens heeft ingezien (ofwel privacygevoelige gegevens) is er nu logging van het raadplegen van deze gegevens. Deze logging is terug te vinden in de geschiedenis van een registratie.