Gebruikerprofiel uitgebreid met weergavenaam

Gebruikers kunnen nu worden aangemaakt met een gebruikersnaam en een displayname (ofwel weergavenaam). Inloggen doet men met gebruikersnaam + wachtwoord, maar men wordt verder weergegeven binnen Q-link (alle modules) met de weergavenaam.

De weergavenaam mag dus afwijken van de gebruikersnaam.