Hoge prioriteit meegeven aan mail

In Q-base worden bij sommige registraties automatisch mails verzonden naar een activiteitafhandelaar. Het is nu mogelijk om hoge prioriteit mee te geven aan zo’n mail. In de mailbox van de gebruiker wordt deze prioriteit weergegeven.