Jaarplanning aanmaken

In Q-base kunt u verschillende planningen opnemen, bijvoorbeeld een jaarplanning voor alle periodiek terugkerende activiteiten. Heeft u deze vorig jaar gemaakt, dan kunt u deze nu in zijn totaliteit kopiëren naar 2015.

 

Enkele tips voor het gebruik en kopiëren van de planning:

  • Maak één planning per kalenderjaar met daarin alle terugkerende activiteiten. U kunt deze dan in één keer kopiëren en gedurende het jaar gemakkelijk bewaken op uitvoering.
  • Controleer voor het kopiëren of de planning het hele kalenderjaar beslaat. Vul zo nodig ontbrekende activiteiten aan.
  • Ga na of de toelichting mee gekopieerd moet worden.
  • Controleer na het kopiëren of er activiteiten aan andere medewerkers toegewezen moeten worden of dat de frequentie van activiteiten aangepast moeten worden.