Kopieren naar een nieuw jaar

Een risicoanalyse in Q-safe kan worden gekopieerd naar een volgend jaar. Hiervoor zijn nu twee methoden beschikbaar:

(1) letterlijke kopie, de analyse wordt exact overgenomen en een jaar verder gezet

(2) rest-risico door kopiëren naar risicoscore volgende jaar: voor ieder risico wordt bekeken of er een rest-risico is en als dat zo is wordt de rest-risico geplaatst in score voor risico. Ook worden genomen maatregelen door gekopieerd naar reeds genomen maatregelen.

Waar geen rest-risico is wordt de analyse exact overgenomen.