Locatiegebonden autorisatie gaat automatisch naar betreffende locatie

In Q-base is het mogelijk om gebruikers toe te wijzen aan een locatie. Vervolgens kan worden aangegeven of men alleen in de eigen locatie of ook in andere locaties mag registreren.

 

Wanneer men ook in andere locaties mag registreren, dan is Q-base nu zo gemaakt dat in elk geval standaard (lees: in eerste instantie) wordt gekozen voor de eigen locatie en dat men eventueel handmatig een andere locatie kan kiezen als gebruiker.