Mail naar activiteitenafhandelaar

In de mail aan de activiteitafhandelaar van een uit te voeren activiteit wordt nu ook gemeld wie de activiteit heeft aangemaakt.