Meer informatie zichtbaar bij ‘Mijn activiteiten’ in Q-base

In Q-base kunt u via ‘Mijn activiteiten’ een overzicht van activiteiten opvragen. In de kolom ‘Type registratie’ wordt getoond bij welke registratie, categorie en subcategorie een activiteit hoort. Het is nu mogelijk om in deze kolom aanvullende informatie uit de registratie te tonen. Het is dan duidelijker bij welke registratie de activiteit hoort. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de planning of de naam van het project.